Styrelsen

Kretsen i Gislaved är vilande.
Aktuell kontaktperson sedan 2022 är Michael Helmersson michael.helmersson@telia.com.

Styrelsen 2017

Larita Edvardsson  larita.edvardsson@edu.gislaved.se

Bo Svensson  bogsve@gmail.com

Volker Kelm  volker.kelm@gislaved.se

Pernilla Virtanen  virpe@hotmail.se

Mikael Hermansson  michael.helmersson@telia.com

Suppleanter ett år  

Lars Ingvar Björk  

Annika Axelsson

Margareta Gustavsson

Judié Denes

Revisorer Mats Persson, Åke Westlund, Susanne Berntsson 

Firmatecknare ; Bo Svensson och Larita Edvardsson

Valberedning; Gudrun Krabb och Gunnel Westlund 

Dravengruppen; Peter Muller och Berit Larsson 

 

Sidan reviderades 2022-02-04.